INFOAVONDEN
overgang basis naar secundair.
14 en 16 maart 2023
SCHRIJF HIER IN
 

Op het Bernarduscollege, dat deel uitmaakt van de Bernardusscholen, kan je voor alle studierichtingen algemeen secundair onderwijs terecht. Onze brede vorming (van 12 tot 18 jaar) bereidt je voor op een overstap naar het hoger onderwijs. Kritisch denken, creativiteit en verantwoordelijkheidszin vormen de rode draad doorheen onze opleidingen.

Ben je benieuwd naar de richtingen die we aanbieden? Ontdek hier ons studieaanbod.

Maakt jouw zoon of dochter binnenkort de overstap van 't zesde leerjaar naar het eerste middelbaar?! De max! In deze video leggen onze leerlingen uit hoe zij deze sprong ervaren hebben.

Wil je meer weten over onze school ? Lees dan zeker onze infobrochure
 

Begin maart organiseerden we een enkele infoavonden. Gemist? Heel wat informatie vind je ook in deze video terug.

Benieuwd naar onze school? Laat je alvast rondleiden.
 

Laatste updates

Spik en span, zoals geen ander dat kan

Spik en span, zoals geen ander dat kan

Maandag is de Week van het Onderhoud gestart. Het is een week waarin stil gestaan wordt bij het beheren van school- en/of bedrijfsgebouwen en het waardevolle team erachter. Ook op de Bernardusscholen lopen mannen en vrouwen rond die er eigenhandig voor zorgen dat onze schoolgebouwen en speelplaats om aan te zien zijn.  

Leerlingen van het Bernarduscollege verlichten de straten van Oudenaarde

Leerlingen van het Bernarduscollege verlichten de straten van Oudenaarde

De leerlingen uit het derde en vierde jaar van het Bernarduscollege in Oudenaarde worden vrijdag 23 december getrakteerd op een fakkeltocht en een muzikale bezinning in de Sint-Walburgakerk. "Het is een echt kerstmirakel: zoveel jongeren tussen 14 en 16 jaar in de kerk!", glundert godsdienstleerkracht Eline Boterdaele.

Laat je niet afschrikken en ga er 100% voor!

Laat je niet afschrikken en ga er 100% voor!

Wat vliegt de tijd! Zes jaar geleden stapten Jef, Britt, Charyssa en Moris onze schoolpoorten voor de eerste keer binnen. Deze zomer maakten ze deel uit van de bèste slaagcijfers die onze school ooit haalde op het toelatingsexamen voor dokter en tandarts: maar liefst 61,5% van onze deelnemende leerlingen is gunstig gerangschikt en mag starten aan de opleiding Geneeskunde. Een reden tot vieren! Zeker wanneer je weet dat het Vlaams gemiddelde slechts 35% bedraagt…  Naast een dikke proficiat, stuurden we hen ook een vragenlijst op: waarom willen ze dokter worden? Hoe hebben zij zich voorbereid op het beruchte toelatingsexamen? Wat zijn hun gouden tips? Hoe verliepen de eerste weken als student Geneeskunde? Je leest het hier!  

Onze accenten

Digitalisering

We willen met de Bernardusscholen inzetten op hedendaags en sterk onderwijs. Digitale toestellen zijn hierbij niet weg te denken. Op deze manier willen we onze leerlingen ook voorbereiden op hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.

 

Ons accent op digitalisering

Internationalisering

School lopen krijgt bij ons dus een internationale dimensie. Leerlingen maken ook kennis met een andere cultuur. Het verhoogt bovendien hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ten slotte biedt een buitenlands verblijf onze jongeren een uniek taalbad.

 

Ons accent op internationalisering

CLIL

Onze toekomst is meertalig! Het Bernarduscollege zet al jaren in op interculturalisering en Engelstalig onderwijs aanbieden, draagt daar ferm toe bij. Daarnaast passen de CLIL-lessen perfect binnen het pedagogisch project waarin we op zoek gaan naar de talenten van onze leerlingen.
 

Ons accent op CLIL