Op het Bernarduscollege, dat deel uitmaakt van de Bernardusscholen, kan je voor alle studierichtingen algemeen secundair onderwijs terecht. Onze brede vorming (van 12 tot 18 jaar) bereidt je voor op een overstap naar het hoger onderwijs. Kritisch denken, creativiteit en verantwoordelijkheidszin vormen de rode draad doorheen onze opleidingen.

Ben je benieuwd naar de richtingen die we aanbieden? Ontdek hier ons studieaanbod.

Dit schooljaar organiseren we onze infoavonden voor nieuwe leerlingen op dinsdag 22 en donderdag 24 maart 2022. Of deze infoavonden fysiek in onze aula of digitaal zullen verlopen, hopen we zo snel mogelijk met jullie te kunnen delen.

De Opendeurdag vindt plaats op zondag 24 april.

Wil je meer weten over onze school ? Lees dan zeker onze infobrochure

Begin maart 2021 organiseerden we een digitale infoavond. Herbekijk de video hier.

Benieuwd naar onze school? Laat je alvast rondleiden.

Laatste updates

Onze accenten

Samen leren, (be)leven en groeien

Talenten ontplooien lukt beter in een warme school waar leerlingen fouten kunnen maken met zicht op wat mag en wat niet mag.  We maken tijd om elkaar te leren kennen

Ons accent op samen groeien

Internationalisering

School lopen krijgt bij ons dus een internationale dimensie. Leerlingen maken ook kennis met een andere cultuur. Het verhoogt bovendien hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ten slotte biedt een buitenlands verblijf onze jongeren een uniek taalbad.

Ons accent op internationalisering

CLIL

CLIL verwijst naar Content and Language Integrated Learning. Het is een werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. Zo integreren we taal in verschillende andere vakken.

Ons accent op CLIL