Wie met de tradities van het Bernarduscollege vertrouwd is, houdt elk jaar een avond vrij voor College Culinair. Dit jaar vindt ons fameuze eetfestijn voor het eerst plaats in oktober: 8 & 9 oktober en op 14, 15 & 16 oktober 2022. Op vrijdag en zaterdag ben je welkom vanaf 19 uur, op zondag vanaf 11.30 uur.

Bestel nu je kaarten op http://webwinkelbernarduscollege.bernardusscholen.be

De opbrengst van College Culinair investeren we in het hernieuwen en vergroenen van een deel van onze speelplaats.

Op het Bernarduscollege, dat deel uitmaakt van de Bernardusscholen, kan je voor alle studierichtingen algemeen secundair onderwijs terecht. Onze brede vorming (van 12 tot 18 jaar) bereidt je voor op een overstap naar het hoger onderwijs. Kritisch denken, creativiteit en verantwoordelijkheidszin vormen de rode draad doorheen onze opleidingen.

Ben je benieuwd naar de richtingen die we aanbieden? Ontdek hier ons studieaanbod.

Maakt jouw zoon of dochter binnenkort de overstap van 't zesde leerjaar naar het eerste middelbaar?! De max! In deze video leggen onze leerlingen uit hoe zij deze sprong ervaren hebben.

Wil je meer weten over onze school ? Lees dan zeker onze infobrochure
 

Begin maart organiseerden we een enkele infoavonden. Gemist? Heel wat informatie vind je ook in deze video terug.

Benieuwd naar onze school? Laat je alvast rondleiden.
 

Laatste updates

Onze accenten

Digitalisering

We willen met de Bernardusscholen inzetten op hedendaags en sterk onderwijs. Digitale toestellen zijn hierbij niet weg te denken. Op deze manier willen we onze leerlingen ook voorbereiden op hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.

 

Ons accent op digitalisering

Internationalisering

School lopen krijgt bij ons dus een internationale dimensie. Leerlingen maken ook kennis met een andere cultuur. Het verhoogt bovendien hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ten slotte biedt een buitenlands verblijf onze jongeren een uniek taalbad.

 

Ons accent op internationalisering

CLIL

Onze toekomst is meertalig! Het Bernarduscollege zet al jaren in op interculturalisering en Engelstalig onderwijs aanbieden, draagt daar ferm toe bij. Daarnaast passen de CLIL-lessen perfect binnen het pedagogisch project waarin we op zoek gaan naar de talenten van onze leerlingen.
 

Ons accent op CLIL