College Culinair 2021 werd spijtig genoeg afgelast.

Meer informatie vinden jullie hier.

 


Op het Bernarduscollege kan je voor alle studierichtingen algemeen secundair onderwijs terecht. Onze brede vorming (van 12 tot 18 jaar) bereidt je voor op een overstap naar het hoger onderwijs. Kritisch denken, creativiteit en verantwoordelijkheidszin vormen de rode draad doorheen onze opleidingen.

Praktisch informatie nodig, onze werking beter leren kennen of je wenst je in te schrijven?

BASISBROCHURE
BEKIJK ONZE INFOBROCHURE
INFO
 
 
BEKIJK ONZE INFOAVOND
INFORMATIEFILM
 
 
VOORSTELLING BERNARDUSSCHOLEN

Laatste updates

Onze accenten

Samen leren, (be)leven en groeien

Talenten ontplooien lukt beter in een warme school waar leerlingen fouten kunnen maken met zicht op wat mag en wat niet mag.  We maken tijd om elkaar te leren kennen

Ons accent op samen groeien

Internationalisering

School lopen krijgt bij ons dus een internationale dimensie. Leerlingen maken ook kennis met een andere cultuur. Het verhoogt bovendien hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ten slotte biedt een buitenlands verblijf onze jongeren een uniek taalbad.

Ons accent op internationalisering

CLIL

CLIL verwijst naar Content and Language Integrated Learning. Het is een werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. Zo integreren we taal in verschillende andere vakken.

Ons accent op CLIL