Interculturalisering

Leren en leven

Bekijk onze infographic!

Zoals te lezen in ons opvoedingsproject stelt het college 'niet alleen het leren maar ook het leven centraal. Daarom kijken we over de grenzen van ons vak en over de muren van de school, om de ruimere wereld te ontdekken'.

De leefwereld van jongeren zal in de toekomst meer en meer internationaal georiënteerd zijn. Met verschillende projecten willen wij onze leerlingen daarop voorbereiden.

  • We nemen als school deel aan verschillende internationale  projecten.
  • Daarnaast hebben we eigen uitwisselingsprojecten.

School lopen krijgt bij ons dus een internationale dimensie. Leerlingen maken ook kennis met een andere cultuur. Het verhoogt bovendien hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ten slotte biedt een buitenlands verblijf onze jongeren een uniek taalbad.

Een bilaterale ervaring

Wij slagen erin om elke leerling in de loop van zijn of haar zesjarige schoolloopbaan een buitenlandse ervaring aan te bieden in de vorm van een bilaterale uitwisseling met een andere Europese school. Daarbij verwelkomen we telkens een klas in Oudenaarde en gaan we zelf voor een week naar het buitenland. Onze partnerscholen komen uit alle hoeken van Europa.

Elke uitwisseling heeft een centraal thema dat we voorbereiden in de klas. Tijdens de uitwisselingsweken  komt dat thema zoveel als mogelijk terug, in drie componenten: lessen, culturele uitstappen en teambuildingsactiviteiten.

De leerlingen wetenschappen en klassieke talen hebben hun uitwisselingen in het vierde jaar, de leerlingen economie en humane wetenschappen in het vijfde en het zesde jaar.