CÎTO 

Het Bernarduscollege is, net als de andere Bernardusscholen, vernoemd naar Bernardus van Clairvaux, een fascinerende leraar-abt uit het begin van de twaalfde eeuw. Zijn onderwijsvisie blijft hedendaags. Zo maken we op basis van zijn inzichten werk van kennis en kunde, sociale vaardigheden en persoonsvorming.

Om dit in de praktijk om te zetten, werd de werkgroep CÎTO in het leven geroepen.

We kozen de naam CÎTO als letterwoord voor “Christelijke Inspiratie voor Treffend Onderwijs”. Het is tevens een knipoog naar het Franse plaatsje Cîteaux waar de Cisterciënzerorde destijds in 1098 opgericht werd en waar het leven van Bernardus als monnik begon.

De werkgroep CÎTO houdt de visie van Sint-Bernardus levendig zowel achter als voor de schermen. Op school maken we dit zichtbaar o.m. door onze manier van leraar-zijn, presentie op de speelplaats, organisatie van middagactiviteiten , ondersteuning en organisatie van bezinningsmomenten voor zowel leerlingen als personeelsleden en tal van andere activiteiten. Hieruit blijkt dat op onze school Leren, Leven en Beleven centraal stellen. We blijven hierbij trouw aan de visietekst van de school.

Dit is de editor

Dit is de editor

Dit is de editor