CLIL

Onze toekomst is meertalig! Het Bernarduscollege zet al jaren in op interculturalisering en Engelstalig onderwijs aanbieden, draagt daar ferm toe bij. Daarnaast passen de CLIL-lessen perfect binnen het pedagogisch project waarin we op zoek gaan naar de talenten van onze leerlingen. 

Euh ... CLIL? De afkorting CLIL staat voor Content and language integrated learning. Dat betekent simpelweg dat je een niet-taalvak volgt in een vreemde taal. Je volgt bijvoorbeeld godsdienst of geschiedenis in het Engels. Uiteraard gebeurt dat steeds met de nodige ondersteuning en aangepaste lesmethodes! 

Een taal leren is niet eenvoudig. Volgens heel wat wetenschappelijk onderzoek, is dit makkelijker wanneer je je in een authentieke omgeving met véél interactie bevindt. Al doende leert men! Een CLIL-les heeft een positieve invloed op onze leerlingen: naast een betere motivatie, vergroot ook hun spreekdurf. Omdat de leerkracht inzet op specifieke CLIL-leerstrategieën, worden vaardigheden geïntroduceerd bij onze leerlingen die ze (onbewust) inzetten bij het studeren van andere vakken.

Je wordt niet meteen in een anderstalige zee gegooid waar geen ruimte meer is voor de Nederlandse taal. Samen met andere leerlingen en een gemotiveerde kapitein werken jullie aan reddingsboeien die jou boven water houden in de gekozen vreemde taal. 

Is CLIL iets voor jou? Spreek onze CLIL-leerkrachten aan op school of stuur hen een berichtje. Ze laten jou met veel plezier de wondere CLIL-wereld zien!