Ouderraad

Overleg tussen school en ouders

  • Jouw ouders hebben de mogelijkheid om lid te worden van de ouderraad.
  • De ouderraad is een van de overlegorganen die de directie adviseren bij het schoolbeleid. In een kritische, maar constructieve geest, bekijken ouders samen met de directie de schoolwerking.
  • De directie informeert de raad grondig over het schoolbeleid en luistert hoe ouders bepaalde maatregelen of initiatieven ervaren. De ouders brengen ideeën aan en spelen eventuele bekommernissen en problemen door aan de directie.

Je kan de ouderraad steeds bereiken via ouderraad.bc@bernardusscholen.be