FAQ

Een overzicht van veelgestelde vragen.

Afwezigheid

Verwittig de school vóór 8.30 uur. 

Geef een afwezigheidsattest mee met zoon of dochter van zodra die opnieuw naar school komt, hij of zij moet het briefje afgeven op het leerlingensecretariaat. 

Een briefje uit de agenda meegeven kan voor een periode van maximum 3 dagen en maximum 4 keer per schooljaar.

Vanaf de vierde dag afwezigheid is een doktersattest verplicht.

Verwittig de school vóór 8.30 uur. Een doktersattest is hier steeds verplicht.

Verwittig de school vóór 16 uur of geef de eerstvolgende dag een attest mee aan je zoon/dochter.

Neem contact op met de graaddirecteur:

  • eerste graad: Peter Van de Vyver
  • tweede graad: Ingrid De Smet
  • derde graad: Lieven De Vleeschouwer

Resto

Op school bieden wij over de middag in onze resto's belegde broodjes en een warme en gevarieerde maaltijd aan. Het maandmenu vind je steeds terug op Smartschool. (Intradesk - Leerlingen - Menu)

Om voedseloverschotten te vermijden, moet je op voorhand reserveren.

Reserveren kan via https://bernardusscholen.mynetpay.be/

Meer info over hoe je een maaltijd kan reserveren vind je hier.

Op school gebruiken we een betaalkaart gekoppeld aan een online profiel.

Je kaart opwaarderen kan via https://bernardusscholen.mynetpay.be/

 

Meer info over hoe je je kaart kan opkaden vind je hier.

Laat de kaart zo snel mogelijk blokkeren, dat kan in de receptie voorbouw om 10.10 uur. Je krijgt een bericht op Smartschool mocht je kaart gevonden worden.

Smartschool

Een nieuw wachtwoord opvragen gebeurt vanop de startpagina van Smartschool https://bc.smartschool.be

Vul de gebruikersnaam van de hoofdaccount in, ook al is het het wachtwoord van de coaccount dat je kwijt bent.

Kies voor "Wachtwoord vergeten?" en volg de richtlijnen.

bc.smartschool.be

Voor alle andere vragen over Smartschool is er voor de gebruiker (zowel hoofd- als coaccount) een uitgebreide handleiding voorzien op het Smartschoolplatform zelf. 

IT

Je kan Office365 op een PC/Mac-toestel als volgt (gratis) installeren:

Opgepast: vooraf verwijder je best eerst de vorige versie!

  • Ga naar https://portal.office.com
  • Meld je aan, je gebruikersnaam is voornaam.naam@bernardusscholen.be, je wachtwoord is dat waarmee je je aanmeldt op een pc op school.
  • Je kan meteen kiezen voor ‘installatie 1’ of eerst bij ‘2’ de installatieopties wijzigen.

Een antwoord op de meestgestelde vragen rond ons BYOD-project vind je hier

Ongevallen & verzekering

Bij vragen over verzekeringen van de school neem contact op met info@bernardusscholen.be

Meld dit aan het leerlingensecretariaat. Geef daarbij zoveel mogelijk concrete info, voor de verzekering. Kom daarna zo snel mogelijk de opgestelde verzekeringsformulieren afhalen.

CLIL

Nee, dat is niet mogelijk. We vragen een engagement van één schooljaar, omwille van organisatorische redenen. We kunnen de klassamenstellingen gedurende het schooljaar niet voortdurend wijzigen.

Alle leerplandoelstellingen zullen in de CLIL lessen ook behaald worden zoals ze zouden behaald worden als de lessen doorgaan in het Nederlands.

De leerlingen dienen de vaktermen te kennen in het Engels en in het Nederlands. Zo kunnen ze het jaar erop volgen als er in het Nederlands op de leerstof wordt verder gebouwd.

De bedoeling is dat de leerkracht en leerlingen zoveel mogelijk Engels spreken. Indien de leerling het echter niet begrijpt, kan de leerkracht de Nederlandse vertaling geven. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de eerste graad en de tweede graad. In de eerste graad zal er in het begin vaak worden teruggekoppeld naar het Nederlands. Dit wordt stap per stap afgebouwd. In de tweede graad zal er voornamelijk Engels worden gepraat.

De leerlingen dienen de vaktermen te kennen in het Engels en in het Nederlands. Zo kunnen ze het jaar erop volgen als er in het Nederlands op de leerstof wordt verder gebouwd.

We streven ernaar om ten minste hetzelfde niveau te halen als in de Nederlandstalige les. Dankzij de activerende lessen en opdrachten worden de leerlingen uitgedaagd om op een heel actieve manier aan de les deel te nemen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft bovendien al veelvuldig aangetoond dat CLIL niet alleen de taalcompetenties van de leerlingen verbetert, maar ook bijvoorbeeld het abstracte denkvermogen.

Enkel voor de CLIL-les zal er een andere klassamenstelling zijn. We proberen de klassen zó samen te zetten dat we opnieuw klasgroepen krijgen die qua grootte vergelijkbaar zijn met de gemiddelde klasgroep.

De leerlingen zijn niet verplicht om in het Engels te antwoorden, maar worden hier wel toe aangemoedigd.

Bij taken en toetsen is het de bedoeling om feedback te geven op taalfouten (zowel schriftelijk als mondeling) maar er worden geen punten voor afgetrokken. Enkel op inhoud wordt gequoteerd.