Missie en visie

Wat zijn onze waarden, waar staan we voor en hoe willen we onze doelen bereiken?

Missie

Met de Bernardusscholen bieden we opvoedend onderwijs aan, met accent op élk talent en in gedeelde verantwoordelijkheid. We laten ons inspireren door het Evangelie en door Bernardus van Clairvaux.

Visie

De Bernardusscholen vertalen deze missie in een opvoedingsproject met vijf pijlers.

  • Opvoedend onderwijs
  • Accent op élk talent
  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Evangelie
  • Bernardus van Clairvaux

Lees de missie en visie van de Bernardusscholen