Toegang tot smartschool voor ouders

Onze school werkt al meerdere jaren met het elektronisch leerplatform Smartschool. Dit biedt veel mogelijkheden op het vlak van interne communicatie. Met de inloggegevens die je als ouder krijgt , kan je de verschillende onderdelen van Smartschool verkennen. Aan elke ‘leerling-gebruiker’ is een ‘ouder-gebruiker’ gekoppeld waarmee je toegang hebt tot Smartschool. We noemen dit een coaccount.

In onze handleiding lees je ondermeer hoe je je kan aanmelden op de co-account van je kind, het berichtensysteem, het puntenboekje ‘Skore’ voor ouders ...

Handleiding Smartschool voor ouders