Zorg op het Bernarduscollege

Samen ondersteuning bieden: 

Je staat er als leerling niet alleen voor. We gaan samen op weg, en dat zowel op het vlak van leren als leven.

Je klassenleraar is je eerste aanspreekpunt op school. Die vraagt regelmatig hoe het met jou gaat in de klas. Als je een probleem ervaart, kan je bij hem/haar terecht. Deze persoon is ook de contactpersoon voor je ouders.
Je vakleerkrachten werken dagelijks samen met jou aan je leerproces en antwoorden op al je vragen. Zij hebben oog voor de verwerking van de aangeboden leerstof. Ze volgen je attitudes en resultaten nauwgezet op en bieden je de nodige ondersteuning in het geval van studieproblemen.
De leerkrachten van onze school werken volgens de principes van ’Word je eigen coach’ om jou te versterken in alles wat met ‘leren leren’ te maken heeft. Op die manier leren we jou stap voor stap om je eigen leerproces in handen te nemen en bij te sturen waar nodig.

 

 

Heb je extra hulp nodig bij het studeren? Je kan in de eerste plaats terecht bij je vakleerkrachten. Zij helpen jou op weg met remediëring en sturen bij waar nodig.
Als dat niet volstaat, staan onze leercoaches klaar. Zij analyseren samen met jou welke algemene moeilijkheden je ondervindt bij het studeren. Zo wordt een concreet plan opgesteld om je studiemethode verder te ontwikkelen.
Tijdens de bijsprongklas, die georganiseerd wordt na de lesuren, kan je terecht bij vakleerkrachten, inhoudelijke experten, die jou bijstaan bij het verwerken van leerstof die je bv. door afwezigheid gemist hebt.
De ‘accentwerking is er voor cognitief sterk functionerende leerlingen. Via projectwerking, workshops of trajecten op maat reiken we deze doelgroep handvatten aan om met hun specifieke uitdagingen om te gaan.
Leerlingen met een andere thuistaal of een andere culturele achtergrond kunnen terecht bij de portaalwerking. Het Nederlands als voertaal voor de verschillende onderwijsvakken is voor deze doelgroep niet altijd makkelijk. Daarom kunnen de portaalleerlingen zelf aangeven waar ze tegenaan lopen en vooral: wat hen kan helpen om ervoor te zorgen dat taal geen struikelblok, maar een toegangspoort wordt.
Voor leerlingen met leerstoornissen werken we op maat, met aangepaste zorgmaatregelen. We zitten daartoe samen met alle betrokken partijen (ouders, school, leerling, eventueel externe begeleiders) en stippelen jouw pad uit in overleg. We houden daarbij rekening met wat werkt voor jou, en proberen jou tegelijkertijd zelfredzamer te maken.

We organiseren meermaals per jaar voor alle leerlingen persoonlijke, coachende reflectiegesprekken tussen jou en je klassenleraar. We focussen daar op welbevinden, maar ook op je studiekeuze, resultaten, motivatie enz. Zo werken we aan een hechte band.

Wanneer je ’s morgens de schoolpoort nadert, word je verwelkomd door een ondersteuner. Ondersteuners houden toezicht en zijn altijd aanspreekbaar op de speelplaats. Voor school of tijdens de speeltijd kan je voor administratieve zaken zoals doktersbriefjes terecht bij de ondersteuners van het leerlingensecretariaat. Je wordt er met de glimlach geholpen en bent er welkom met al je vragen.

Als je het noorden kwijt bent, kan je langsgaan bij de leerlingenbegeleiding in wat wij het “KOMPAS” noemen. Onze leerlingenbegeleiders bieden jou in de eerste plaats een luisterend oor. Als je een extra zorgvraag hebt, bespreken we samen hoe we je kunnen ondersteunen om alle lessen op een goede manier te volgen.

 

Samen met het zorgteam coördineren de leerlingenbegeleiders de individuele begeleiding van leerlingen die geconfronteerd worden met leerproblemen, leerstoornissen of socio-emotionele problemen. Indien nodig word je doorverwezen naar externe gespecialiseerde hulp.

Samen met jou en je vakleerkrachten gaan leerlingenbegeleiders op zoek naar het gepaste traject op maat zodat je je beter kan voelen. Indien nodig nemen we contact op met het CLB of externe ondersteuners die je kunnen helpen met je probleem.