'Accentwerking

‘Accentwerking speelt in op de noden van cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen.

‘Accent op elk talent’ luidt het motto van de Bernardusscholen. In onze school willen we de talenten van onze leerlingen samen met hen ontdekken en verder ontwikkelen. Daarom proberen de leerkrachten zoveel mogelijk leerkansen te creëren voor elke leerling. Niet iedereen leert echter op dezelfde manier of op hetzelfde tempo. Soms heeft een leerling meer leerkansen nodig: dan bieden we remediëringsoefeningen aan of geven we extra uitleg. Maar voor andere leerlingen gaat het te traag: ze hebben geen nood aan herhaling tijdens de les en gaan liever meteen aan de slag. Of ze lopen op de leerstof vooruit en stellen vragen waar hun klasgenoten nog niet aan toe zijn. Of ze vinden de leerstof niet uitdagend genoeg en haken af. Ze dreigen leerkansen te mislopen. 

Aan dit risico probeert de ‘Accentwerking van het Bernarduscollege tegemoet te komen. In deze werking gaan een aantal leerkrachten samen met hoogbegaafde leerlingen op weg om in te spelen op de specifieke noden die ze ervaren. We bieden hen extra uitdaging via projecten en we coachen hen bij de ontwikkeling van belangrijke (studie)vaardigheden. Bovenal willen we deze leerlingen in staat stellen om hun schoolloopbaan gemotiveerd en met een voldaan gevoel af te leggen. Met deze accenten werken we verder aan hun talenten. 

Een extra woordje uitleg kan je hierterugvinden.

Accentwerking in de praktijk?

Een leerling organiseerde een Repair Café om geld in te zamelen en te schenken aan Stad Oudenaarde om Oekraïnse vluchtelingen te helpen.