Het Kompas

Wat is het Kompas?

Het Kompas vormt op school voor leerlingen een centrale plek voor de zorg- en leerlingenbegeleiding.

Ben je even het noorden kwijt? Heb je nood aan een gesprek? Bij ons kan je terecht voor alle vragen en problemen rond welbevinden, studiekeuzes, vriendschappen, bezorgdheden, emotionele zaken …

Samen met jou zoeken we hoe en met wie dit het best wordt besproken.

Daarnaast organiseren we ook acties rond verschillende projecten:

 • Rode Neuzen Dag, Week tegen Pesten …
 • Infosessies rond mindset, faalangst …
 • Inleefsessies voor leerkrachten rond leer- en ontwikkelingsstoornissen of andere relevante thema’s zoals ex-OKAN-leerlingen.

 

Bernarduscollege: Kompas

 

Wie is het Kompas?

We werken we met zijn drieën. Naast een resem gemeenschappelijke taken, spitsen we ons elk toe op een specifieke taak.

 • Steffi Daelman:
  Coördinatie 1ste graad & intakegesprekken 'Accentwerking van alle graden.
 • Louise Lagrange:
  Coördinatie 2de & 3de graad.
  • Steffi en Louise vormen een aanspreekpunt voor leerlingen met specifieke zorgen. Ze oordelen of ze de leerling kunnen begeleiden zonder aan hulpverlening te doen.
  • Op schoolniveau zijn zij zorgcoördinator: ze helpen bij de ontwikkeling van de zorgvisie en werken daarbij procedures en structuren uit. Ze zijn een verbindingsfiguur tussen verschillende actoren, organiseren overleg …
  • Ze ondersteunen de leerkracht bij het begeleiden van de leerling of klasgroep.
  • Ze zijn een belangrijke partner bij:
   •  individuele gesprekken
   • psychosociale begeleiding
   • ondersteuning sociale vaardigheden van de leerling
   • samenwerking met ondersteunings- en expertisenetwerken
   • zorgtrajecten
   • maatregelen bij leer- en ontwikkelingsstoornissen
   • opvolging moeilijke thuiscontexten
   • doorverwijzing naar CLB
   • coördinatie tijdelijk onderwijs aan huis
 • Branco Van Beversluys:
  Tussenpersoon leerling – leerkracht – directie
  • Door in overleg te gaan kan hij een belangrijke partner zijn bij het organiseren van een positief klasmanagement, bij het motiveren van de leerlingen, bij moeilijke gesprekken, begeleidingsgesprekken met leerlingen, conflicthantering …
  • Hij wil vooral bijdragen aan preventie van probleemgedrag. Anderzijds assisteert hij ook de leerkracht om herstelgericht te werken

Waar is het Kompas?

Je kan ons in de inkomhal van het H-blok vinden, tegenover het leerlingensecretariaat.

Onze deur staat altijd open, dus spring gerust eens binnen.