Afscheid nemen van het Bernarduscollege

Geachte leerkrachten en ouders
Geachte genodigden
Beste leerlingen


Jullie studeren af in het jaar 2023. In Amerikaanse series zouden ze jullie daarom de klas van 2023 noemen. 2023 is dus een bijzonder jaar voor jullie.

Inschatten om welke reden dit jaar de geschiedenis zal ingaan, is niet evident. Maar we kunnen al enkele beredeneerde gokken doen. Het is het jaar waarin de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn tweede jaar inging en het jaar van het Oekraïense tegenoffensief, misschien is zelfs de val van Poetin reeds ingezet. Het is ook het jaar waarin op 6 februari in Turkije en Syrië een vreselijke aardbeving plaatsvond en het is het jaar waarin Manchester City de fameuze treble won; de Engelse beker, de Engelse competitie en de Champions League. Bovenal is 2023 het jaar waarin artificiële intelligentie doordrong bij het grote publiek. ChatGPT kreeg de voorbije maanden nagenoeg constant media-aandacht en werd vermoedelijk door een aantal onder jullie duchtig gebruikt bij het schrijven van bepaalde taken of samenvattingen.

Aangezien jullie gebruik hebben kunnen maken van ChatGPT om jullie diploma te behalen, heb ik ernstig overwogen om een deel van deze speech te laten schrijven door artificiële intelligentie. Zo heb ik aan ChatGPT gevraagd om jullie proficiat te wensen met jullie proclamatie in naam van Bernardus Van Clairvaux. Het resultaat was een bijzonder sterke speech. Ook pogingen om deze speech uit de mond van Alexander De Croo of zefs Joe Biden te laten komen, passeerden de revue. Het leverde telkens een aantal zeer mooie resultaten op. Ik heb uiteindelijk besloten om vast te houden aan een meer traditionele en vooral een veel persoonlijkere speech. Ik sta er dan ook op om jullie en jullie ouders persoonlijk toe te spreken.

Ik richt me eerst en vooral even naar jullie ouders.

Beste ouders, ik wil jullie bedanken voor jullie keuze voor onze school, voor het vertrouwen in onze school en onze personeelsleden, voor de weg die we samen hebben afgelegd. Ik wil jullie bovenal bedanken in naam van onze zesdejaars voor de steun, het vertrouwen in hen en het feit dat jullie er waren. Misschien zijn ze nog niet allen in staat om die dankbaarheid nu al te uiten, maar we weten uit ervaring dat dit moment zeker zal komen. Beste leerlingen, het lijkt me in tussentijd gepast dat jullie jullie ouders een oorverdovend applaus geven.

Beste leerlingen, nu richt ik me even tot jullie.

Ik ga er niet flauw over doen, de voorbije zes jaren zijn niet altijd de makkelijkste jaren geweest. In jullie derde en vierde middelbaar werden we allemaal geteisterd door corona en de daarmee samenhangende lockdowns. Jullie zijn maanden niet naar school mogen komen en jullie hebben veel lessen van thuis uit moeten volgen. Bovendien werden we de laatste twee jaren ook getroffen door het lerarentekort. De voorbije jaren hebben jullie als gevolg van dat lerarentekort vaker dan dat we dat wilden in de studie gezeten en waren jullie af en toe aangewezen op zelfstudie.

Toch durf ik uitdrukkelijk hopen dat het vooral de mooie herinneringen zijn die bovendrijven wanneer jullie terugdenken aan de voorbije zes jaren op onze school, op het Bernarduscollege. Zes jaren die voor mij trouwens persoonlijk speciaal waren aangezien ik zes jaar geleden samen met jullie begonnen ben als directeur. Ik herinner mij de gezichten van enkelen onder jullie nog goed op de verkenningsdag in het eerste jaar eind augustus. Onzeker en zenuwachtig voor wat zou komen.

In de daarop volgende jaren doorliepen jullie de puberteit, gingen de meesten van jullie een eerste keer uit en hadden sommigen al eens een lief. Die spannende en zo belangrijke periode liep samen met zes jaren op onze school waarin jullie hebben geleerd, maar ook veel hebben beleefd. Zo gingen jullie op teambuilding in Blueberry Hill en maakten jullie enkele andere fameuze uitstappen zoals, met twee kersen op de taart: de vijftig dagen en de Barcelonareis, waarvan ik zeker ben dat die voor de meeste onder jullie onvergetelijk is.

Als jullie binnen een aantal jaren zullen terugkijken naar de tijd op ‘het college’, dan hoop ik dat jullie met enige melancholie en vooral met warmte zullen terugdenken aan onze school, aan de leerkrachten en jullie vrienden. We hopen dat jullie in de toekomst zullen optreden als ambassadeurs voor onze school en dat we jullie af en toe zullen terugzien voor een reünie, voor een mossel of om jullie kinderen in te schrijven.

Ik keer nog even terug naar het begin van mijn speech. Aan het begin van deze speech ben ik gestart met enkele zaken op te noemen die 2023 tot nu toe typeren. Ik wil dus nog even terugkeren naar 2023, dat om nog een extra reden de geschiedenisboeken zal ingaan. Het is jammer genoeg geen wereldnieuws geweest, maar dit jaar is men er voor het eerst in geslaagd om een lamme opnieuw te laten lopen. Voor jullie denken dat ik als directeur van een katholieke school nu een parabel ga vertellen over een Bijbelse genezing, wil ik benadrukken dat het wel degelijk gaat over wetenschappers die erin geslaagd zijn om de communicatie te herstellen tussen de hersenen en het ruggenmerg van een man met een gedeeltelijke dwarslaesie.

Laat dat even inzinken. We zijn erin geslaagd om een lamme opnieuw te laten lopen. Een Bijbels verhaal is werkelijkheid geworden. De technische mogelijkheden waar we vandaag voor staan zijn gigantisch. Het onmogelijke wordt mogelijk.

Voor mij zitten er 261 zesdejaars. Jullie hebben elk vele talenten. Jullie hebben elk een gigantisch potentieel. Ik ben ervan overtuigd dat de groep die voor mijn zit in onze samenleving het verschil kan maken. En uiteraard betekent dit niet dat we verwachten dat jullie elk een oplossing zullen vinden voor een grote maatschappelijke uitdaging zoals het genezen van een lamme. Voor mij zitten trouwens niet enkel toekomstige geneeskundigen en wetenschappers, maar ook juristen, economen, sportmannen en sportvrouwen, kunstenaars, verplegers, IT’ers, architecten, politiekers, academici en – wie weet – leerkrachten. Uiteraard kan de lijst nog een hele tijd verder gaan, maar de boodschap lijkt me duidelijk. Jullie hebben een groot potentieel. Wij hopen dat jullie dit potentieel gaan waarmaken en dat jullie het verschil zullen maken, op welk vlak dan ook.

Beste leerlingen, ik wens jullie in naam van alle personeelsleden van het Bernarduscollege een bijzondere toekomst. Wij geloven in jullie. We wensen jullie het allerbeste!