Rouw en verdriet

Jammer genoeg worden leerlingen soms geconfronteerd met het overlijden van een familielid, een leerkracht, een medeleerling.

De werkgroep ‘Rouw en verdriet’ probeert de betrokken leerlingen, collega's en ouders in hun verdriet op te vangen.

  • De kapel stellen we open voor iedereen die iets wil neerschrijven, die wil luisteren naar muziek of die het gewoon eens stil wil maken.
  • Iedereen krijgt de kans om zijn/haar verdriet te uiten omdat we het belangrijk vinden de nodige aandacht te besteden aan gevoelens.
  • We stelden een rouwkoffer samen met kaarsjes, teksten, gedichten en voorstellen van verschillende werkvormen. Dit materiaal staat ter beschikking om op droevige momenten te gebruiken. Zo krijgt de eerste rouwverwerking van de jongere meteen een kans.