Samen leren, (be)leven en groeien

Samen school maken

We organiseren een kennismakingsavond in september en zien elkaar tijdens oudercontacten doorheen het jaar. We nemen zelf gemakkelijk contact om te informeren over wat er op school gebeurt. Daarnaast maken we graag tijd als je met ons in gesprek wil gaan. 

Elke medewerker is bereikbaar via smartschool of via mail.  We informeren je regelmatig via onze nieuwsbrief.

Samen groeien

De leerlingen staan er niet alleen voor:

  • Onze leraars zijn het eerste aanspreekpunt. 
  • Elke klas heeft een klassenleraar. 
  • Elke leerling kiest zijn vertrouwensleerkracht. 
  • Leerlingen kunnen op elk moment terecht bij onze ondersteuners. 
  • De leerlingbegeleiders zijn dagelijks aanwezig.  Wanneer het nodig is, werken we samen met het CLB en externe ondersteuners (Ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen of OVA). 
  • De deur van de directeur staat open.

Samen leren

We willen de slogan 'Samen leren' alle eer aandoen. Ons team doet zijn best om elke leerling te begeleiden, zowel in leerontwikkeling als in zijn persoonlijke groei.

We weten dat motivatie en waardering essentieel zijn in het leerproces.  We hebben de taak om je kind kansen te geven en te stimuleren.

We volgen de leervorderingen gericht  en geven geregeld feedback.

Wanneer een leerling ondersteuning nodig heeft, maken we concrete afspraken.

Samen leven

Talenten ontplooien lukt beter in een warme school waar leerlingen fouten kunnen maken met zicht op wat mag en wat niet mag. 

We maken tijd om elkaar te leren kennen. We beleven samen plezier. We geven kansen wanneer het moeilijker gaat en houden rekening met individuele verschillen. 

We moedigen leerlingen aan om respectvol met elkaar om te gaan. We leren zorg te dragen voor onszelf en voor elkaar.

Samen beleven

We bieden een brede vorming met aandacht voor beweging, zingeving, cultuur en maatschappij.

Door leerlingen hun nieuwsgierigheid te prikkelen hopen we hun blik op de wereld te openen.  We denken na over levensbeschouwelijke thema's en beiden zo houvast.  We vinden een open dialoog belangrijk.

We zijn enthousiast en stimuleren elkaar om positief in het het leven te staan.

We scheppen de ruimte om te groeien en vrijheid en verantwoordelijkheid.

Samen gezond

Waar het kan, gebruiken we de fiets. We dragen een fluohesje.  We werken samen met Sport-na-School, zodat onze leerlingen naschools kunnen sporten.  Samen maken we werk van een nette school en hebben we oog voor het milieu.

In ons schoolrestaurant bieden we gratis drinkwater aan. We verkopen enkel suikerarme dranken en gezonde desserts.