Leerlinggericht

Gericht op ondersteuning voor elke leerling

Met behulp van de brochure “Toptips voor tiptop studeren” in de eerste graad leggen we de basis voor een goede studiehouding.

Doorheen de drie graden besteden we ruime aandacht aan studiekeuzebegeleiding zodat elke stap in jouw studiekeuze een bewuste stap wordt.      

Als je het op bepaalde momenten emotioneel moeilijk hebt, dan kan je steeds voor individuele begeleiding bij iemand van het zorgteam terecht.

Een individuele screening van jouw leermotivatie en leerstijl (LEMO-test) kan je helpen om jouw studiemethode bij te sturen.

Heb je te kampen met een leerstoornis, dan werken we samen met jou en jouw ouders een individueel handelingsplan met specifieke maatregelen uit.