Cîto

De werkgroep Cîto (Christelijke Inspiratie voor Treffend Onderwijs) verwijst met een knipoog naar de inspiratie van Bernardus. Cîteaux is de Franse abdij waar Bernardus is ingetreden.

Cîto heeft een tweeledig doel:

  • de realiteit van de school in verband brengen met de spiritualiteit van Bernardus,
  • nagaan hoe deze christelijke inspiratie de opvoedende en onderwijzende kracht van de school kan versterken en verdiepen.

Dit wordt in de praktijk nagestreefd door:

  • te werken aan spirituele verdieping,
  • het nemen van concrete initiatieven om het pedagogisch project op school te verankeren en alle betrokkenen daarin mee te nemen.