Studietoelages

Financiële ondersteuning

Heel wat leerlingen hebben recht op deze studietoelage maar vergeten deze aan te vragen. Je vindt meer informatie op de website www.studietoelagen.be.

Tariefvermindering

Goedkoop sporten: Sport-Na-School met een SNS-pas

Onder toezicht van de Stichting Vlaamse Schoolsport en Bloso en met ondersteuning van de sportdienst Oudenaarde startte in februari 2009 een nieuw project: SNS (Sport-Na-School). De bedoeling van dit project is de bevordering van de naschoolse sportbeoefening in het secundair onderwijs.

Dus ben je sportief en wil je graag kennismaken met verschillende sporten, dan is de SNS-pas iets voor jou.

Kijk vlug op www.sportnaschool.be en kies daar Oudenaarde.

In het uurrooster vind je een overzicht van de aangeboden sporten, de uren en de locaties.

Met je SNS-pas kan je trouwens ook deelnemen aan de SNS-activiteiten aangeboden in Ronse.

Denk ook aan je ziekenfonds!

Je ziekenfonds betaalt je vaak een bepaald bedrag terug van tal van schoolse activiteiten (uitstappen, reizen, ...). Informeer je bij jouw ziekenfonds! Je mag steeds een aanvraagformulier indienen op school.

De OK-pas

De OK-pas is een kansenpas die mensen met een beperkt inkomen de mogelijkheid beidt om tegen sterk verminderde tarieven te genieten van cultuur en vrijetijdsinitiatieven. Deze OK-pas geldt ook voor schoolactiviteiten.

De stad Oudenaarde biedt deze pas aan haar rechthebbende inwoners aan. Meer info over inhoud en voorwaarden vind je op de website van de stad Oudenaarde, rubriek “Welzijn en Zorg” (sociale dienstverlening/sociale dienst/de kansenpas).

Woon je niet in Oudenaarde, vraag dan toch even na bij je gemeentebestuur of zij eventueel een kansenpas aanbiedt aan haar inwoners.