Mohammed Mansouri in gesprek met vierdejaars

Op 10 februari was Mohammed Mansouri te gast bij de vierdejaars. Meneer Mansouri heeft gestudeerd in Marokko en België en behaalde zo een diploma van leraar, islamitische wetenschappen en gezinswetenschappen. Hij heeft gewerkt als intercultureel bemiddelaar en is momenteel islamleraar in Wevelgem.

Het bezoek van meneer Mansouri kadert binnen de lessen godsdienst waarin de leerlingen momenteel les krijgen over verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen ter voorbereiding van de interlevensbeschouwelijke dialoog die zal plaatsvinden op 17 februari. Tijdens deze dialoog zullen vertegenwoordigers van het vrijzinnig humanisme, de islam en het christendom in dialoog treden omtrent de plaats van het geloof en de verhouding van geloof tot andere levensbeschouwingen in een steeds complexere samenleving.

De leerlingen konden alles vragen, zonder taboes, in een sfeer van verbinding en verzoening. Rode draad van het verhaal was dat er ook binnen de islam vele verschillen bestaan in de manier waarop het geloof beleden wordt en hoe voorschriften nagevolgd worden. Deze voorschriften werden toegankelijk uitgelegd en verschillende aannames werden weerlegd of genuanceerd. Wij danken meneer Mansouri voor zijn tijd en zijn boeiende bijdrage aan de lessen godsdienst. Onze dank gaat ook uit naar de organiserende leerkrachten.