Laptopproject

Waarom zetten we in op dit laptopproject?

De onderwijshervorming legt sterk de nadruk op de integratie van ICT binnen verschillende vakken. Er bestaat een leerplan ICT dat we over verschillende vakken heen realiseren. Het ministerie van Onderwijs heeft via Digisprong bovendien middelen vrijgemaakt om de digitalisering in het onderwijs in een stroomversnelling te brengen.

We willen met de Bernardusscholen inzetten op hedendaags en sterk onderwijs. Digitale toestellen zijn hierbij niet weg te denken. Op deze manier willen we onze leerlingen ook voorbereiden op hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.  

We willen inzetten op differentiatie en andere werkwijzen die een pedagogische meerwaarde bieden. 

Pilootproject derde jaar, wat met de andere jaren?

Het plan om structureel met laptops te werken, lag al een hele tijd op tafel. Digisprong bracht dit in een stroomversnelling. We zijn dit schooljaar gestart met een pilootproject in het derde jaar.

We zoeken momenteel uit hoe we de middelen van Digisprong kunnen inzetten ter versterking van onze ICT-infrastructuur en ter voorbereiding van een BYOD-systeem waarbij elke leerling op termijn over een laptop beschikt. Zodra we een definitief plan van aanpak hebben, zullen we hier verder over communiceren. We doen ons best om dit zo snel mogelijk te doen. -

Vragen?

Vermoedelijk heeft u na het lezen van deze tekst enkele vragen of bedenkingen. Om een voorbeeld van een veel gehoorde vraag te geven: ‘Is het de bedoeling dat leerlingen voortaan elk moment voor een computer zitten?’ Neen, we willen de toestellen vooral gebruiken waar ze een meerwaarde bieden.

Als scholengroep hebben we de nodige tijd genomen om een stappenplan uit te werken rond het gebruik van een laptop op school. We willen dit stappenplan voorstellen aan en aftoetsen bij geïnteresseerde ouders, bij voorkeur aan ouders met kennis of werkgelegenheid in de IT-wereld. We plannen een open debat op maandag 4 oktober om 19 uur in de aula in het Bernarduscollege, Hoogstraat 30. Wie hieraan wil deelnemen, kan zich inschrijven via deze link. Met dank voor de interesse!