Alweer studie?

We waren deze zomer zeer blij dat we alle vacatures hadden ingevuld. Ondertussen is de vijver met sollicitanten zo goed als leeg. We zochten de voorbije weken naar interims voor verschillende vakken maar die raakten helaas niet ingevuld.

Op de laatste ouderraad werd het probleem – terecht – aangekaart. Uiteraard zijn we blij dat ouders mee nadenken en werden er een aantal oplossingen gesuggereerd. Die blijken evenwel niet vanzelfsprekend.

  • Op korte termijn zijn er inderdaad soms digitale oplossingen. Het zelfstandig verwerken van leerstof vraagt evenwel een mate van zelfstandigheid die nog niet elke leerling bezit. Voor het ene vak gaat dit bovendien al makkelijker dan voor het andere. Daarnaast weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat de leraar ‘ertoe doet’. Onder meer gerichte en persoonlijke feedback zijn essentieel om tot leren te komen.
  • Leerlingen van verschillende klassen samen in een groot lokaal zetten, kan in een beperkt aantal gevallen een oplossing zijn. We doen dit momenteel al voor klassen godsdienst in het vierde en vijfde jaar. Zij hebben structureel met twee klassen tegelijkertijd les in de aula. Toch is dit niet in alle gevallen mogelijk (omwille van het uurrooster, beperkte lokalen) noch wenselijk (bijvoorbeeld in een taalvak waar de focus op conversatie ligt). Ook voor de betrokken collega’s creëert dit werkdruk, bijvoorbeeld door het extra verbeterwerk.

Dit alles neemt niet weg dat we achter de schermen volop actie ondernemen om met het probleem van het lerarentekort aan de slag te gaan. We doen dit door bijvoorbeeld – zoals hierboven beschreven – leerlingen in de aula samen te zetten voor een aantal lessen, door leerkrachten te vragen om er een klas extra bij te nemen of door actief te blijven zoeken naar personeel, bijvoorbeeld via sociale media. We overwegen zelfs om met de Bernardusscholen een jobevent te organiseren.

In tussentijd hopen we te mogen rekenen op je begrip als je zoon of dochter nog eens studie heeft. En wie weet ken je wel iemand die de overstap naar het onderwijs overweegt. Aarzel in dat geval niet om die persoon aan te sporen zijn/haar cv door te sturen naar pieter.vyncke@bernardusscholen.be.