4de tot en met 6de jaar

Deze lessentabellen zijn enkel van toepassing voor het schooljaar 2021-2022.